FB pixel without scripts

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Versiune actualizată la 1.08.2021

Îți multumim pentru interesul pentru citydoctors.ro și dorim să te asigurăm încă de la început de deplina confidențialitate a tuturor datelor personale, conform legislației în vigoare. Te rugăm să citești cu atenție prevederile de mai jos referitoare la politica de prelucrare a datelor personale, pentru că fără acordul tău explicit asupra acestei politici nu vei putea utiliza platforma online citydoctors.ro.

Te rugăm să consulți această secțiune în mod regulat, deoarece politica poate suporta modificări sau actualizări.

Dacă ești de acord să continui navigarea pe acest site, îți asumi prelucrarea datelor personale în conformitate cu termenii prezentați mai jos.

Ne poți contacta prin intermediul datelor din pagina de contact de pe site pentru orice informații sau explicații suplimentare.

 

Te rugăm să citești și “Termenii și condițiile generale” și “Politica de cookies”.

DEFINIȚII

 1. Platforma online citydoctors.ro - site-ul de internet www.citydoctors.ro, precum și platforma informatică (aplicația) atașată acestuia, în care se intră după înregistrare/logare
 2. Operator – entitatea juridică responsabilă pentru operarea și administrarea platformei online citydoctors.ro
 3. Utilizator – orice persoane fizice (peste 18 ani) sau juridice care au cont valid pe platforma online citydoctors.ro (așa cum sunt definite în “Termeni și condiții generale”)
 4. Servicii– totalitatea serviciilor de care pot beneficia utilizatorii, specifice pe fiecare tip de utilizator (așa cum sunt definite în “Termeni și condiții generale”)
 5. Prelucrare date personale– documentul present, ce conține precizări asupra modalitaților de stocare și prelucrare a datelor personale ale utilizatorilor

 

CINE OPEREAZĂ Platforma online citydoctors.ro

Fundația de Ajutor Medical Profilaxis, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 106, Timișoara, județul Timiș, cod fiscal 10055348, înregistrată în Registrul Special al Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Timișoara la poziția 5/15.05.2007 este deținător al mărcii City Doctors, administrator și operator al platformei online citydoctors.ro, e-mail de contact: office@citydoctors.ro

 

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Platforma online citydoctors.ro își desfășoară activitatea respectand principiul PROTECȚIEI DATELOR UTILIZATORILOR și al MAXIMEI CONFIDENȚIALITĂȚI cu privire la viața privată si identitatea acestora.  Prin urmare nici un fel de date personale furnizate de către dumneavoastră nu vor fi procesate și utilizate în afara cadrului legal existent. Este în responsabilitatea noastră să nu dezvăluim nici o informație cu privire la activitatea dumneavoastră pe site si pe platformă, cu excepția situațiilor impuse de lege. Datele și informațiile furnizate de către dumneavoastră nu vor fi transmise terților, cu excepția cazurilor în care vă exprimați în mod expres acordul pentru aceasta.

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Fundația de Ajutor Medical Profilaxis are obligatia de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

 

Scopul colectării datelor dumneavoastră cu caracter personal este, după caz:

 • trimitere newslettere cu informații de interes general: pentru evenimente care au loc, oferte sau promoții etc
 • pentru a vă trimite recomandări cu rol informativ pentru prevenție în funcție de factorii de risc pe care îi aveți, care să vă ajute să vă mențineți sănătatea și să vă țineți sub control eventualele afecțiuni sau boli cronice
 • notificări legate de programări la clinică/cabinet
 • prelucrare date pentru rapoarte și statistici interne
 • pentru a veni în sprijinul identificării medicului care se potrivește nevoilor utilizatorilor persoane fizice sau pentru a facilita interacțiunea între diferite tipuri de utilizatori
 • pentru soluționarea eventualelor reclamații.

Tipurile de date personale colectate cuprind atât date personale colectate de la toate tipurile de utilizatori, cât și date personale specifice unui anumit tip de utilizator (ex. Persoana fizică, Medic colaborator etc) necesare pentru a oferi serviciile specifice accesate de acel tip de utilizator.

Datele personale pe care le furnizati de tipul nume, prenume, număr telefon personal, adresă personală de e-mail sunt folosite numai cu scopul de a vă oferi serviciile menționate pe platformă și de a comunica cu d-voastră în legătură cu aceste servicii sau pentru a vă oferi informații legate de sănătate, promoții sau oferte care pot fi de interes.

În cazul Utilizatorilor Persoane fizice, informațiile pe care le furnizați prin intermediul chestionarului dedicat factorilor de risc se referă atât la date de profil (nume, adresa de e-mail, localitate, vârstă, sex, înâlțime, greutate, grupă sanguină etc), la date referitoare la stil de viață și condiții de muncă (alimentație, factori de stres etc), cât și la date medicale (afecțiuni curente sau boli cronice cu care vă confruntați d-voastră sau cei din familie, vaccinuri făcute etc). Toate aceste informații vor fi folosite strict pentru a vă furniza recomandările cu rol informativ pentru prevenție în funcție de factorii de risc pe care îi aveți, care să vă ajute să vă mențineți sănătatea și să vă țineți sub control eventualele afecțiuni sau boli cronice. Completarea chestinarului aferent factorilor de risc este opțional, iar înainte de completare veți fi din nou informații asupra modului de prelucrare a datelor și vi se solicită acordul expres înainte de trimiterea chestionarului.

Completând datele dumneavoastră în chestionarul medical referitor la factorii de risc asupra sănătății personale și trimiterea lui pe platforma online citydoctors.ro sau folosind alte mijloace de contactare existente pe platformă (formular contact, email, telefonic, recenzii etc) înțelegeți că datele dvs. personale vor fi incluse în baza noastră de date și că vor fi prelucrate în temeiul contractului electronic dintre părți (“Termeni și condiții generale”), pentru a vă putea oferi serviciile prezentate, pentru a putea răspunde solicitărilor dvs. sau pentru a îmbunătăți produsele și serviciile noastre.

În cazul Utilizatorilor Medici colaboratori, datele cu caracter profesional pe care le introduceți pe platformă (nume, prenume, experiență și expertiză profesională, adresă de e-mail profesională, număr de telefon profesional etc) sunt informații cu caracter public, care vor fi afișate pe platformă în scopul realizării serviciilor oferite de citydoctors.ro pentru diverse tipuri de utilizatori, descriși mai sus.

În cazul în care se apelează la servicii de pe platforma online citydoctors.ro care presupun achitarea unor tarife, atunci se vor colecta și datele personale necesare facturării și efectuării plăților/încasărilor.

Datele cu caracter personal colectate (prin intermediul formularului de înregistrare sau a altor formulare) sunt destinate utilizării de catre Operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajații din departamentele specializate ale societății sau reprezentanții autorizați ai Operatorului și ai entităților împuternicite de către acesta; companiei care a dezvoltat și gestionează mentenanța platformei informatice, autorităților statului dacă sunt solicitate conform legii, operatorilor de plăți în măsura în care datele sunt necesare pentru operarea plăților.

Datele se vor prelucra până la revocarea acordului sau cât timp este necesar în ceea ce privește scopurile descrise mai sus, plus perioada de arhivare a înscrisurilor generate de operațiunile întreprinse. După ce expiră perioada indicată, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse permanent. De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse permanent sau stocate fara a fi accesate (pe perioada stabilita de reglementari legale specific in vigoare), începand cu data dezactivarii contului, sau oricand, la cererea dumneavoastra scrisă, comunicată prin e-mail la adresa office@citydoctors.ro.

Operatorul și entitățile împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor vor stabili garanții tehnologice, fizice, administrative și procedurale, toate conform standardelor acceptate în domeniu, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal prelucrate; vor preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal sau vor preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu instrucțiunile, politicile și legile aplicabile în ceea ce privește Fundația de Ajutor Medical Profilaxis.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de a solicita operatorului accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a obține o copie după aceste date, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, în masura în care, pe durata prelucrării, veți furniza orice consimțământ legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acolo unde este cerut și necesar. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricând, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia, aveți dreptul de a depune o plângere în fața autoritații naționale de supraveghere, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automată și dreptul de a vă adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Fundația de Ajutor Medical Profilaxis, din Timișoara, str. 1 Decembrie, nr. 106, jud. Timiș sau prin transmiterea unei solicitări pe e-mail către Operator la adresa office@citydoctors.ro sau prin orice alt mijloc prevăzut de lege.

În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, completând formularul online disponibil la adresa https://www.dataprotection.ro/ index.jsp?page=Plangeri _pagina_ principala

Datele dumneavoastră sunt stocate pe servere din România și vor fi utilizate numai in România și pe teritoriul Uniunii Europene. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal include transferul în afara Uniunii Europene (UE), transferul se va baza pe clauze contractuale standard aprobate în UE, asigurând astfel un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, conform celor impuse de legile aplicabile privind protecția datelor. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, aveți obligația să ne informați cât mai curând posibil.  

Prin utilizarea platformei noastre și implicit prin acceptarea prezentelor “Termeni și conditii generale” vă exprimați implicit și acordul în vederea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, necesare pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus. În cazul în care nu sunteți de accord sau dacă transmiteți ulterior o solicitare de rectificare sau de ștergere a datelor, retrăgându-vă astfel consimțământul, veți pierde posibilitatea și dreptul de a activa în cadrul platformei online citydoctors.ro.

 

CONFIDENȚIALITATE

Niciuna dintre părțile acestei colaborări (Operatorul sau Utilizatorul) nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Parți să:

 1. Facă cunoscută orice informatie confidențială ce ține de obiectul acestei colaborări unei terțe părți (date cu caracter personal, clauze specifice de utilizare, convorbiri sau corespondențe scrise sau verbale etc), în afara acelor persoane implicate în derularea și executarea colaborării;

2. Utilizeze orice informație confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a colaborării, în alt scop decât acela de a-si executa obligațiile asumate;

3. Aducă acuze publice sub orice formă față de cealaltă parte, obiectul contractului, persoanelor afiliate părților sau oricare alți parteneri declarati sau despre care a luat la cunoștință de la momentul înregistrării pe platfromă și până la încetarea colaborării.

 

Restricțiile prevazute anterior nu vor fi aplicabile dacă:

1. Informația era cunoscută părților contractante înainte ca ea sa fi fost primită în executarea prezentei colaborări;

2. Informatia era accesibilă publicului;

3. Partea în cauză a fost obligată, în conformitate cu dispozițiile legale, să dezvăluie informațiile respective.

 

Încălcarea oricarora dintre obligațiile prevăzute la acest capitol duce la încetarea imediată de drept a colaborării și poate genera despăgubiri celor prejudiciați, după dovedirea prejudiciului și apelarea la instanțele judecătorești competente.

Continuând navigarea pe site-ul www.citydoctors.ro, completând datele din formularele de înscriere sau din alte formulare existente pe platforma online citydoctors.ro sau trimițându-ne orice fel de date personale, pe orice căi, îți dai acordul expres si neechivoc asupra tuturor prevederilor de mai sus, din prezentul document.

Îți mulțumim și te rugăm să ne trimiți pe adresa office@citydoctors.ro orice sugestii care ne-ar putea ajuta să îmbunătățim politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal.