TERMENI ȘI CONDIȚII

CINE SUNTEM

Platforma online CITYDOCTORS.RO reprezintă proprietatea S.C. GILAL S.R.L. cu sediul în Timișoara, str. 1 Decembrie, nr. 106, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J35/1299/2006 cu cod de identificare fiscal (CIF) RO 18605668, societatea GILAL S.R.L. fiind și administratorul și responsabilul acestei platforme.
Prin “Platforma online CITYDOCTORS.RO” se înțelege website-ul www.citydoctors.ro, cât și aplicația atașată lui, în care se intră după înscriere.

 

DISPOZIȚII GENERALE

Platforma online CITYDOCTORS.RO NU OFERĂ SERVICII MEDICALE! Ea este destinată informării utilizatorilor pe diverse teme de interes general sau particular despre sănătate, servicii medicale, medici, echipamente sau produse medicale, cât și facilitării comunicării între diferitele tipuri de utilizatorii (persoane fizice, medici, furnizori etc).

Înscrierea, cât și continuarea prezenței pe Platforma online CITYDOCTORS.RO sunt strict condiționate de acceptarea integrală a tuturor prevederilor prezentului document și a Acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și de respectarea tuturor normelor juridice incidente.  La accesarea site-ului și la înscrierea pe platformă aderați la prezentele clauze fără niciun fel de rezervă. De la Termeni și condiții nu se poate deroga prin nici o altă convenție.

Utilizând Platforma online CITYDOCTORS.RO confirmați că ați citit și acceptat acești termeni și condiții în totalitate. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare prezentate, puteți să vă exprimați acest dezacord părăsind site-ul sau aplicația printr-o cerere de închidere a contului, transmisă la office@citydoctors.ro.

Pentru a beneficia de serviciile oferite de Platforma online CITYDOCTORS.RO este obligatorie finalizarea procedurii de înscriere, fie ca Membru-persoană fizică, fie ca Membru-Medic. Înscrierea este perimisă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.

Prin finalizarea procesului de înscriere pe Platforma online CITYDOCTORS.RO, dobândiți calitatea de "Membru", prin care se întelege orice persoană fizică sau juridică care se înscrie prin procedura specifică. Membrii pot fi persoane fizice (cu vârsta minima 18 ani împliniți) sau medici de diferite specialități. Pe platformă se pot regăsi și centre medicale, furnizori de diverse echipamente, produse sau servicii medicale sau alte tipuri de colaboratori ai Platformei online CITYDOCTORS.RO.

Toți medicii sau alte tipuri de furnizorii care se regăsesc pe Platforma online CITYDOCTORS.RO sunt profesioniști independenți, exclusiv responsabili pentru informațiile pe care le afișează în conturile lor sau pentru serviciile/produsele ce le furnizează ulterior direct celorlalți utilizatori, în cadrul formelor lor specifice de exercitare a profesiei sau activității.

Pe Platforma online CITYDOCTORS.RO nu puteți beneficia de servicii medicale și nu puteți cumpăra servicii/produse sau echipamente medicale, întrucât Platforma online CITYDOCTORS.RO nu exercită profesii medicale și nu practică nici o activitate conexă. Platforma online CITYDOCTORS.RO doar facilitează comunicarea cu furnizorii de servicii/produse/echipamente medicale înscriși pe  platformă. Furnizorii sunt responsabili pentru informațiile/serviciile/produsele/echipamentele furnizate ulterior, la cerererea Utilizatorilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile profesiei și licenței lor. Prin urmare, societatea GILAL S.R.L. este exonerată de răspundere pentru serviciile oferite direct de către medici, colaboratori sau alți furnizori, prin interacțiune directă între ei și membrii platformei care le solicită.

PLATFORMA ONLINE CITY DOCTORS.RO NU RĂSPUNDE ȘI NU POATE FI UTILIZATĂ PENTRU NECESITĂȚILE MEDICALE DE URGENȚĂ. În situația în care apreciați că aveți o urgență medicală, de orice natură, apelați imediat Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 sau deplasați-vă în cel mai scurt timp posibil la cea mai apropiată unitate spitalicească sau urmați instrucțiunile oferite de organelle publice abilitate.

Informațiile oferite prin intermediul Platformei online CITYDOCTORS.RO nu substituie îngrijirea medicală primară, nu înlocuiesc întâlnirile cu medicul dumneavoastră de asistență medicală primară sau cu medicii specialiști. Informațiile furnizate on-line sau telefonic de către administratorii Platformei online CITYDOCTORS.RO, au caracter informativ și orientativ nu substituie consultația medicală efectuată prin prezența pacientului în cadrul unui cabinet autorizat și nici nu reprezintă un diagnostic în sensul literal și tehnic al cuvântului.

Platforma online CITYDOCTORS.RO vă facilitează în schimb accesul la informații din surse medicale, la cadre medicale specializate și vă informează cu privire la procedurile simplificate de a beneficia cât mai rapid de serviciile medicale de care aveți nevoie.

Înscrierea pe Platforma online CITYDOCTORS.RO se face prin intermediul secțiunii “Contul meu/Înscriere” de pe website-ul www.citydoctors.ro, urmând procedura prezentată acolo.
După validarea înscrierii, accesul pe Platforma online CITYDOCTORS.RO se face numai pe baza adresei de e-mail și a parolei setată inițial (recomandarea este de a vă schimba parola, imediat după prima logare).

 

LIMITELE RĂSPUNDERII CONTRACTUALE

O parte dintre responsabilitățile legate de serviciile oferite prin intermediul Platformei online CITYDOCTORS.RO au fost deja prezentate anterior în acest document.
În plus, Platforma online CITYDOCTORS.RO nu răspunde pentru evenimentele cauzate de fapte de care GILAL S.R.L. nu este responsabilă sau care nu sunt sub controlul acestora. SC GILAL SRL nu oferă garanții pentru funcționarea permanentă a Platformei online CITYDOCTORS.RO, funcționarea fără erori, viruși informatici sau acțiuni ce nu sunt sub controlul SC GILAL SRL. Platforma online CITYDOCTORS.RO nu este responsabilă de acțiunile întreprinse de Membrii înscriși care depășesc cadrul prezentului document Termeni si conditii.

SC GILAL SRL nu este responsabilă nici pentru modul în care utilizatorii acționează după ce obțin informațiile dorite și nici de modul în care aceștia le valorifică. În nici un caz SC GILAL SRL nu este responsabilă pentru pierderile suferite de către Membrii înscriși care au ales să utilizeze Platforma online CITY DOCTORS în detrimentul altor alternative de orice natură, cum nu poate fi responsabilă nici pentru eventuala insatisfacție a utilizatorilor cu privire la valoarea științifică a informațiilor obținute sau de calitatea serviciilor medicale de care au beneficiat ulterior interacțiunii pe platformă.

Nu este în responsabilitatea CITY DOCTORS nici un fel de disfuncționalitate a mijloacelor tehnice utilizate de către Membrii survenită în cursul sau ulterior accesării Platformei online CITYDOCTORS.RO
SC GILAL SRL va depune toate diligențele pentru a asigura accesul permanent și funcționalitatea continuă a Platformei online CITYDOCTORS.RO.

SC GILAL SRL are dreptul de a modifica conținutul prezentului document Termeni și conditii prin publicare pe www.citydoctors.ro, oricând și fără notificarea prealabilă a Membrilor înscriși, aceștia din urmă având obligația de a consulta Termeni și conditii pe www.citydoctors.ro înaintea oricărei acțiuni pe care doresc să o facă pe Platforma online CITYDOCTORS.RO.

Sub nici o formă Platforma online CITYDOCTORS.RO nu își asumă responsabilitatea pentru falsele identități ale Membrilor înscriși sau ale furnizorilor și nici pentru comportamentul lor sau acțiunile lor față de alți Membrii înscriși.

Platforma online CITYDOCTORS.RO nu poate fi responsabilă pentru acțiunile altor website-uri sau lin-uri externe cu care membrii interacționează prin intermediul platformei.


ÎNCHIDEREA CONTULUI

Orice Membru înscris poate alege oricând să-și închidă contul, acest lucru se poate realiza prin trimiterea unei solicitări exprese în acest sens pe office@citydoctors.ro.

Închiderea contului poate fi realizată și de către administratorii Platformei online CITYDOCTORS.RO, această acțiune survine prin notificarea Membrului înscris ca urmare a nerespectării Termenilor și condițiilor prezente sau a unor clauze contractuale.

Pentru orice aspect pe care îl dezaprobați puteți formula o sesizare către administratorii Platformei online CITYDOCTORS.RO la adresa de e-mail office@citydoctors.ro sau la adresa fizică a sediului social, iar aceștia vor depune toate diligențele pentru remedierea situației sesizate.


DREPTURILE DE AUTOR

Dreptul de autor pentru Platforma online CITYDOCTORS.RO este deținut de societatea GILAL S.R.L. Materialele prezentate aici nu pot fi reproduse parțial sau integral și nici nu pot fi modificate și/sau difuzate fără acordul  scris și expres exprimat de către proprietar, drepturile fiind rezervate societății GILAL S.R.L. Este interzisă utilizarea Platforma online CITYDOCTORS.RO în alte scopuri decât cele pentru care este destinată.


CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Platforma online CITYDOCTORS.RO își desfasoara activitatea respectând principiul PROTECȚIEI DATELOR MEMBRILOR ȘI UTILIZATORILOR și al MAXIMEI CONFIDENȚIALITĂȚI cu privire la viața privată si identitatea  acestora. Prin urmare niciun fel de date furnizate de către dumneavoastră nu vor fi procesate și utilizate în afara cadrului legal existent.

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC GILAL S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați.

Prin intermediul website-ului și aplicației colectăm exclusiv tipurile de date de mai jos, în scopurile specificate mai jos.

Date personale colectate:

  • numele și prenumele, localitatea de domiciliu, sexul, data nașterii, numărul de telefon mobil și adresa de e-mail.

Acestea sunt furnizate de către dumneavoastră în momentul înregistrării contului personal pe platformă.
Scopul colectării datelor personale:

•    trimitere e-mailuri sau sms-uri (cu posibilitatea de dezabonare în orice moment) cu informații pentru care v-ați exprimat interesul sau de interes general: pentru prevenție, pentru stil de viață sănătos, pentru evenimente care au loc, oferte sau promoții ale altor membrii sau colaboratori etc;
•    prelucrarea datelor pentru rapoarte și statistici interne în vederea îmbunătățirii continue a serviciilor oferite;
•    pentru a facilita interacțiunea între diferite tipuri de utilizatori ai platformei, dacă își manifestă acest interes;
•    pentru comunicare în diverse situații sau pentru soluționarea eventualelor reclamații.

Datele cu caracter personal colectate sunt destinate utilizării lor de către operator în scopurile menționate mai sus, pentru îndeplinirea serviciilor pe care noi le oferim utilizatorilor acestei platforme (așa cum sunt ele descrise pe website-ul www.citydoctors.ro) și pot fi comunicate numai destinatarilor care contribuie în mod direct la realizarea serviciilor noastre către dumneavoastră. Exemple: departamentele specializate din cadrul SC GILAL S.R.L., companiile care au dezvoltat, găzduiesc și gestionează mentenanța IT (website, aplicației, e-mail etc), autorităților statului dacă sunt solicitate conform legii.

Datele personale ale persoanelor fizice care se înscriu pe platformă nu sunt vizibile celorlalți membrii ai platformei și nu pot fi accesate de aceștia, fie medici, fie persoane fizice.

Datele personale ale medicilor care se înscriu pe platformă nu sunt vizibile celorlalți membrii ai platformei și nu pot fi accesate de aceștia, fie medici, fie persoane fizice. Datele publice introduse de medici la profil sau în contul lor (cabinet unde lucrează, telefon și e-mail cabinet, servicii oferite etc) sunt vizibile de către toți membrii înregistrați pe platformă.

Corectitudinea datelor personale ale persoanelor fizice care se înscriu pe platformă este strict în responsabilitatea acestora.

Corectitudinea datelor personale, cât și a celor publice ale medicilor care se înscriu pe platformă este strict în responsabilitatea acestora.

Operatorul și entitățile împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prezintă garanții tehnologice, fizice, administrative și procedurale, toate conform standardelor acceptate în domeniu, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate. Acestea se obligă să prevină utilizarea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal, cât și prevenirea încălcării securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), in conformitate cu instrucțiunile, politicile și legile aplicabile în ceea ce privește societatea SC GILAL S.R.L.

Perioada în care se vor prelucra datele cu caracter personal:

  • până la revocarea acordului sau cât timp este necesar în ceea ce privește scopurile descrise mai sus pentru îndeplinirea serviciilor oferite, plus perioada de arhivare a eventualelor înscrisuri generate de operațiunile întreprinse. După ce expiră perioada indicată, datele cu caracter personal vor fi șterse permanent.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal și dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea lor
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de a solicita operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. În măsura în care, pe durata prelucrarii, veți furniza orice consimțământ legat de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, acolo unde este cerut și necesar, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricând, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia, aveți dreptul de a depune o plângere în fața autorității naționale de supraveghere, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automată, precum și dreptul de a vă adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la SC GILAL S.R.L., str. 1 Decembrie 1918, nr. 106, Timișoara, Timiș, România sau direct prin e-mail, la adresa office@citydoctors.ro.

Datele dumneavoastră vor fi utilizate numai în România și pe teritoriul Uniunii Europene.
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal include transferul în afara Uniunii Europene (UE), transferul se va baza pe clauze contractuale standard aprobate în UE, asigurând astfel un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, conform celor impuse de legile aplicabile privind protectia datelor.
Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, este responsabilitatea d-voastră să ne informati cât mai curand posibil pentru a le actualiza sau corecta.

Securitatea datelor personale
Pentru stocarea datelor cu caracter personal se folosesc serverele partenerilor noștri specializați în acest domeniu, care garantează prin contract respectarea tuturor condițiilor tehnice și de confidențialitate, conform legiilor în vigoare. Toate echipamentele tehnice folosite pentru furnizarea serviciului sunt securizate și actualizate pentru a preîntâmpina intruziunile neautorizate.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare privind drepturile d-boastră sau legislația privind protecția datelor cu caracter personal, puteți contacta și Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa: www.dataprotection.ro

SC GILAL S.R.L. nu încurajează sub nicio formă SPAM-ul. Orice utilizator/vizitator care ne-a furnizat explicit adresa sa de email, poate opta oricând pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date, solicitând acest lucru la adresa de e-mail office@citydoctors.ro, iar noi vom opera în cel mai scurt timp posibil această solicitare.

Completând datele necesare în procesul de înscriere pe platformă, înainte de a finaliza înscrierea vă dați în mod voluntar acordul expres și neechivoc asupra tuturor mențiunilor prevăzute în Termeni și condiții și în Acordul pentru prelucrarea datelor cu character personal.

Vă mulțumim!